You are here

In years of independence the rate of maternal mortality in Kazakhstan has decreased to 84%

In years of independence the rate of maternal mortality in Kazakhstan has decreased to 84%

Қазақстанда 25 жылдың ішінде ана өлімінің көрсеткіші 84%-ға төмендеді – 1990 жылы 100 мың тірі туылғандарға шаққанда 75,8-ден 2015 жылдың қорытындысы бойынша 12,3-ке азайды. Яғни, орташа есеппен жыл сайын 3,4%-ға төмендеп оты

In 25 years in Kazakhstan the maternal mortality rate has decreased to 84% – from 75,8 to 100 thousand live-borns in the 1990 to 12,3 based on results of the 2015, i.e. on average annual reduction was 3,4%.

According to WHO data, in the world before 2005 annual rate of reduction of maternal mortality was less than 1%, until 2008 – 2,3% – by 2010 corresponded to 3,1%. Thus rate of reduction of maternal mortality in Kazakhstan corresponds to international recommendations.

If to trace dynamics of maternal mortality reduction in the republic, one can see that in years of independence this indicator has reached the level of developed countries: In 1990 it  was 75,8 per 100 thousand live borns, in 2000 year– 48,6, in 2005 year – 40,5, in 2010 year - 22,7, in 2015 - 12,3 per 100 thousand live borns.

Special attention was given to the issues of reduction of maternal and infant mortality, as well as  improvement of women's reproductive health in implementation of government and industry programs in healthcare system. 

As a result of undertaken work in the republic were introduced international standards and recommendations of the World Healthcare organization (further Cart), such as: efficient perinatal technologies to WHO, transition into criteria of the live birth by the international standard, the mother's and the child's collaborative residence, stocks of partners, clinical protocols, algorithms in main pathological nosologies in accordance with international standards, prenatal screening during pregnancy.

Large organizational events are held: regionalization by the introduction of principles; the obstetric organizations are divided into 3 layers; maternity hospitals are put in composition of diverse hospitals in a number of regions; full-fledged perinatal centers composed of units (obstetrics, gynecology, neonatology, polyclinic one) are established; departments of neonatal premature resuscitation and treatment are opened in the III and II level lying-in hospitals; all the maternity hospitals are equipped with ultrasound and child breathing apparatus.

The above listed events allowed to reduce maternal mortality and carry out the millennium goals and tasks.

рды.

ДДСҰ мәліметінше, әлемде 2005 жылға дейін жыл сайынғы ана өлімінің төмендеу қарқыны 1%-дан төмен болатын, 2008 жылға дейін - 2,3%, 2010 жылға қарай 3,1% болды. Осылайша, Қазақстандағы ана өлімінің төмендеу көрсеткіші халықаралық ұсынымдарға сай келеді.

Республикадағы ана өлімі көрсеткішінің төмендеу динамикасын бақылайтын болсақ, тәуелсіздік жылдарында аталған көрсеткіш дамыған елдер деңгейіне жеткенін байқауға болады: 1990 жылы тірі туылғандарға шаққанда 75,8 болса, 2000 жылы – 48,6, 2005 жылы – 40,5, 2010 жылы – 22,7, 2015 жылы – 12,3 болды.

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік және салалық бағдарламаларды жүзеге асыру барысында ана мен сәби өлімін төмендету мәселелері, сонымен қатар, әйелдердің репродуктивті денсаулығын жақсарту мәселелеріне аса зор көңіл бөлінді.

Атқарылған жұмыстар нәтижесінде республикада Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (әрі қарай – ДДСҰ) төмендегі халықаралық стандарттары енгізілді: ДДСҰ бойынша тиімді перинаталдық технологиялар, халықаралық стандарт бойынша тірі туылу өлшемдеріне өту, ана мен баланың бірге болуы, серіктестік босанулар, клиникалық хаттамалар, халықаралық стандарттарға сай негізгі патологиялық нозологиялар бойынша алгоритмдер, жүктілік кезіндегі туу алды скрининг.

Ірі ұйымдастырушылық шаралары да өткізілді. Мәселен, аймақтандыру қағидаларын енгізу бойынша шаралар ұйымдастырылды; босандыру бойынша ұйымдастыру жұмыстары 3 кезеңге бөлінді; бірқатар аймақтардағы көпсалалы ауруханаларда босандыру үйлері енгізілді; бірнеше блоктардан тұратын (акушерлік, гинекологиялық, неонатологиялық, емханалық) толыққанды перинаталды орталықтар ұйымдастырылды, III және II деңгейлі босандыру үйлерінде жаңа туған балаларға арналған жансақтау және шала туған балаларға қарау бөлімдері ашылды; барлық босандыру үйлері УДЗ мен балалардың дем алу аппараттарымен жабдықталған.

Жоғарыда аталған шаралар ана өлімінің көрсеткішін төмендетуге және мыңжылдықтың мақсаты мен міндеттерін орындауға ықпал етті.

 

Changed on 8 April, 2016 - 11:54
Achievements over the years of independence of RK
Targeted social assistance
Best social projects implemented in Kazakhstan
The Republican contest «Enbekzholy»
Skills and jobs
NQS