You are here

MHSD RK started to integration of e-public healthcare system with information systems of medical organizations

MHSD RK started to integration of e-public healthcare system with information systems of medical organizations

In the framework of implementation of the Concept of development of e-healthcare by RK and introduction of social mandatory health insurance (further SMHI) the Ministry of Healthcare and Social Development of RK (further MHSD RK) started stage-by-stage integration of e-healthcare system in information systems of all medical organizations.

Integration of third-party systems are important ability of new e-healthcare architecture allowing to build single information space by shared efforts, involving in process a broad spectrum of interested persons in the first place by end users. 

At present e-healthcare system design is carried out. In a regard to this, today by healthcare administrations of Almaty and Astana oblasts are directed base demand to the information systems of medical organizations implementation of which will allow to integrate all existing systems (family physician polyclinics (further FPP, polyclinics, hospitals, health centers) in e-healthcare system. These requirements can also be found on site of MHSD RK.

The basic requirements include a compliance with international standards of interoperability (ability for interaction), application of general directories and classifiers, support of integration profiles of IHE, as well as support of interaction on basis of up-to-date technologies (REST, SOAP, X., etc., 509).

The medical organizations which did not provide integration in e-healthcare system will not be able to participate in SMHI in quality of service providers. The medical organizations not having their information systems and possibility of their creation will be able to receive access into e-healthcare system keys for work in the system through personal cabinet.

The integration of e-healthcare system with information systems of medical organizations will be completed before introduction of SMHI in 2017. 

 

Біржақты жүйелерді біріктіру электронды денсаулық сақтау жүйесі жаңа архитектурасының маңызды мүмкіндігі болып табылады. Ол жалпы процеске мүдделі адамдар мен түтынушылардың қатысуын қамтамасыз етіп, шарттары үлестірілген бірегей ақпараттық ортаны құруға мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда электронды денсаулық сақтау жүйесін жобалау жүргізілуде. Осыған байланысты Астана, Алматы қалалары, облыстық денсаулық сақтау басқармаларына медициналық ұйымдарға қойылатын базалық талаптар жіберілді. Оны жүзеге асыру қолданыстағы барлық жүйелерді (отбасылық дәрігерлік амбулатория (әрі қарай - ОДА), емханалар, стационарлар, медициналық орталықтар) электронды денсаулық сақтау жүйесіне біріктіруге мүмкіндік береді. Аталған талаптарды ҚР ДСӘДМ сайтынан табуға болады.

Базалық талаптарға интероперабельділіктің (ынтымақтастық мүмкіншілігі) халықаралық стандарттарына сай келу, жалпы анықтамалықтар мен классификаторларды қолдану, IHE интеграциялық профильдерін қолдау, сонымен қатар, заманауи технологиялар негізінде (REST, SOAP, X.509 және т.б.) өзара серіктестікті қолдау кіреді.

Электронды денсаулық сақтау жүйесіне біріктіру мүмкіндігі қарастырылмаған медициналық ұйымдар МӘМС-ке қызмет көрсетуші ретінде қатыса алмайды. Өзінің ақпараттық жүйесі және оны құру мүмкіндігі жоқ медициналық ұйымдар жеке кабинет арқылы жұмыс істеу үшін электронды денсаулық сақтау жүйесіне кіру кілтін ала алады.

Электронды денсаулық сақтау жүйесінің медициналық ұйымдар ақпараттық жүйелерімен біріктірілуі МӘМС-ті енгізуге дейін 2017 жылы аяқталады. 

 

Changed on 22 April, 2016 - 20:07
Achievements over the years of independence of RK
Targeted social assistance
Best social projects implemented in Kazakhstan
The Republican contest «Enbekzholy»
Skills and jobs
NQS