You are here

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қызметкерлері телефондарының тізімі

Басшылық Лауазымы телефон эл.адрес
Нурымбетов Биржан Бидайбекулы Министр 74-28-51 b.nurymbetov@enbek.gov.kz
Курмангалиева Аида Даденовна Жауапты хатшы 74-28-69 a.kurmangalieva@enbek.gov.kz
Жилкибаев Ержан Жуматулы Вице-министр 74-28-99 e.zhilkibaev@enbek.gov.kz
Аукенов Ерлан Муратович Вице-министр 74-28-63 e.aukenov@enbek.gov.kz
Мукушев Нариман Нурланович Вице-министр 74-28-75 n.mukushev@enbek.gov.kz
Сарбасов Акмади Адилович Вице-министр 74-28-45  a.sarbasov@enbek.gov.kz
  Хатшылық    
Рамазанова Аягоз Аскаровна Министрдің қабылдау бөлмесі 74-28-51 a.ramazanova@enbek.gov.kz
Султанов Мадияр Миратович Министрдің көмекшісі  74-28-54  
Сагимбаева Зарина Нурлыбековна А.Д. Құрманғалиеваның қабылдау бөлмесі 74-28-69         z.sagimbaeva@enbek.gov.kz
Бегалы Ұлбосын Қуатбекқызы Е.Ж.Жылқыбаевтың қабылдау бөлмесі 74-28-99 u.begaly@enbek.gov.kz
Кожыков Нурбол Багдатханович Е.Ж.Жылқыбаевтың көмекшісі 74-30-05 n.kozhykov@enbek.gov.kz
Жуманова Карагозайым Бекайдаркызы Е.М.Әукеновтың қабылдау бөлмесі 74-28-63 k.zhumanova@enbek.gov.kz
Нурмаганбетов Арман Сейпилович Е.М.Әукеновтың көмекшісі 74-28-30  
Абдукаримова Дальмира Дауренқызы Н.Н. Мукушевтің қабылдау бөлмесі 74-28-75              n.mukushev@enbek.gov.kz
Сапар Азамат Мұқанұлы Н.Н. Мукушевтің көмекшісі 74-28-44    n.mukushev@enbek.gov.kzaza.saparov@gmail.com
Амиралиева Мейрамкуль Мараткызы Сарбасовтың А.А. қабылдау бөлмесі 74-28-45  m.amiralieva@enbek.gov.kz
Капаев Даулет Асанулы А.А.Сарбасовтың көмекшісі 74-96-28 d.kapaev@enbek.gov.kz
Ильяс Абзал Камалұлы Баспасөз қызметкері 74-34-53 press_mtszn@mail.ru
Бижанова Анара Алпысбаевна Баспасөз қызметкері 74-35-00 press_mtszn@mail.ru
Кононец  Александр Викторович Баспасөз қызметкері 74-28-55 press_mtszn@mail.ru
Жангазина Жанар  Баспасөз қызметкері 74-36-08 press_mtszn@mail.ru
Ардагер Уайзин Умбетбаевич Баспасөз қызметкері 74-35-00 press_mtszn@mail.ru
Кульмагамбетов Канат Амангельдинович кеңесші 74-29-76  
Нәси Сырым Қажымұратұлы Әдеп жөніндегі уәкіл 74-35-75 s.nasi@enbek.gov.kz
  Мемлекеттік құпияларды қорғау және жұмылдыру жұмыстары басқармасы    
Нурмухамбетова Гульшатай Арстанбековна Басқарма басшысы 74-34-18      
Жакабаев Багдат Багитжанович Бас сарапшы 74-34-18    
  Ішкі аудит департаменті    
Мурзиев Бауыржан Іңірғалиұлы Департамент директоры  74-29-28    b.murziev@enbek.gov.kz
Биканова Мольдир Жарасовна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-36-32 m.bikanova@enbek.gov.kz
  Еңбек басқармасы    
Сеилханов Нуркен Шарапиулы Басқарма басшысы 74-36-32 n.seilkhanov@enbek.gov.kz
Нукушева Мадина Саматовна Бас сарапшы 74-36-42 m.nukusheva@enbek.gov.kz
Аскаров Жақсылық Ғалымұлы Бас сарапшы 74-36-42 zh.askarov@enbek.gov.kz
Абдрахманова Айгерим Сергеевна Бас сарапшы 74-36-42 a.abdrakhmanova@enbek.gov.kz
  Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті    
  Департамент директоры 74-28-52  
Копенова Баян Калдибековна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-29 b.kopenova@enbek.gov.kz
  Еңбек басқармасы    
Алиакбарқызы Қымбат Басқарма басшысы 74-35-26 k.aliakbarkyzy@enbek.gov.kz
Набиев Данат Кудерович Бас сарапшы 74-35-27 d.nabiev@enbek.gov.kz
Аязбекова Әсемгул Токтасынқызы Бас сарапшы 74-35-27 a.ayazbekova@enbek.gov.kz
Шаймаханова Айганым Акылбековна Сарапшының м.а. 74-35-26 a.shaimakhanova@enbek.gov.kz
  Еңбекті нормалау  басқармасы     
Жазетова Галима Муратовна   Басқарма басшысы 74-35-22 g.zhazetova@enbek.gov.kz
Сманова Гулнар Джаппаровна Сарапшы 74-35-15 g.smanova@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік әріптестік басқармасы    
Мугиынов Мерей Рамазанович Басқарма басшысы 74-35-11 m.mugiynov@enbek.gov.kz
Сыдыкова Жадыра Маратовна Бас сарапшы 74-35-11 z.sydykova@enbek.gov.kz
Тащегулов Жадыгер Жанахметович Сарапшы 74-35-11 zh.taschegulov@enbek.gov.kz
  Еңбекақы төлеу басқармасы    
Алтынбекова Асель Асильбековна Басқарма басшысы 74-36-11 a.altynbekova@enbek.gov.kz
Ермаханова Айнур Кашакбаевна Бас сарапшы 74-36-07 a.ermakhanova@enbek.gov.kz
Ибраева Арайлым Сериковна Сарапшы 74-36-07 a.ibraeva@enbek.gov.kz
  Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту және  болжамдау департаменті    
Жубанова Динара Алдабергеновна Департамент директоры 74-29-73 d.zhubanova@enbek.gov.kz
Умирбаева Асем Кониртаевна Директордың орынбасары 74-96-32 a.umirbaeva@enbek.gov.kz
Негметжанова  Айгерим Жанатовна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-32-92  
  Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту және енгізусаясаты басқармасы     
       
  Еңбек нарығын болжамдау басқармасы    
Қалимұратқызы Ұлжан Басқарма басшысы 74-32-92 u.kalimuratkyzy@enbek.gov.kz
Кенеш Индира Танирбергеновна Сарапшы 74-32-92 i.kenesh@enbek.gov.kz
  Халықты жұмыспен қамту департаменті    
Абулхатин Ерболат Махамбетович Департамент директоры 74-30-06 e.abulkhatin@enbek.gov.kz
Ибрагимов Азиз Тилапжанович   Директордың орынбасары 74-95-55 a.ibragimov@enbek.gov.kz
Жолдасым Айдын Меирулы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-32 a.zholdasym@enbek.gov.kz
  Еңбек нарығын дамыту басқармасы    
Каширбеков Бахыт Серикбаевич Басқарма басшысы 74-33-29 b.kashirbekov@enbek.gov.kz
Әнуарбекова Айжан Әнуарбекқызы Бас сарапшы 74-35-39 a.anuarbekova@enbek.gov.kz
Карымсакова Асель Мендыгалиевна Бас сарапшы 74-35-32 a.karymsakova@enbek.gov.kz
Мынбаев Исатай Бекесович Бас сарапшы 74-33-29 i.mynbaev@enbek.gov.kz
Алшынгазина Жансая Сериковна Сарапшының м.а. 74-35-39 zh.alshyngazina@enbek.gov.kz
  Жұмыспен қамтуға жәрдемдесуді қамтамасыз ету басқармасы     
Жапалбаева Айжан Муратбековна Басқарма басшысы 74-35-24 a.zhapalbaeva@enbek.gov.kz
Какимжанова Асем Темиржановна Бас сарапшы 74-35-24 a.kakimzhanova@enbek.gov.kz
Ақылбекұлы Жандарбек   Бас сарапшы 74-35-25 zh.akylbekuly@enbek.gov.kz
Берекенова Аяулым Мәутбекқызы  Бас сарапшы 74-33-38 a.berekenova@enbek.gov.kz
Джораханова Гүлнұр Әбдіәліқызы Бас сарапшы 74-33-39 g.dzhorakhanova@enbek.gov.kz
Қапан Рауан Азаматкызы   Сарапшы 74-35-25 r.kapan@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік сақтандыру, базалық әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру саясаты департаменті    
Шегай Виктория Вильгельмовна Департамент директоры 74-29-48 v.shegai@enbek.gov.kz
Мусина Алтын Шайкеновна Директордың орынбасары 74-28-32 a.musina@enbek.gov.kz
Тойлыбаева Сабира Тойлыбаевна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-36-06 s.toilybaeva@enbek.gov.kz
  Базалық әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы      
Каликенова Бахыт Сейлкановна Басқарма басшысы 74-32-98 b.kalikenova@enbek.gov.kz
Алимбекова Бибинур Айтпаевна Бас сарапшы 74-32-98 bi.alimbekova@enbek.gov.kz
Кожабеков Евгений Яковлевич Бас сарапшы 74-32-57 e.kozhabekov@enbek.gov.kz
  Жинақтаушы зейнетақы жүйесі басқармасы      
Хасенова Баян Зарлыковна Басқарма басшысы 74-36-45 b.hasenova@enbek.gov.kz
Оспанова Бахыт Кенжебаевна Бас сарапшы 74-32-69 ba.ospanova@enbek.gov.kz
Нуржанова Жаннур Сарапшы  74-32-69 zh.nurzhanova@enbek.gov.kz
  Міндетті әлеуметтік сақтандыру басқармасы     
Тохтиев Рамиль Аркинович Басқарма басшысы 74-32-56 r.tokhtiev@enbek.gov.kz
Каиржанова Галия Галыхаировна Бас сарапшы 74-33-09 g.kairzhanova@enbek.gov.kz
Қалкөзов Бақдаулет Абдуллаұлы Сарапшы 74-33-09 b.kalkozov@enbek.gov.kz
Сарсенбиев Айдын  маман 74-33-09 a.sarsenbiev@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік көмек саясатын дамыту департаменті    
Каирбекова Алиса Абдилевна Департамент директоры  74-30-03 a.kairbekova@enbek.gov.kz
Джангабылова Аяжан Джандарбековна Директордың орынбасары 74-33-51 a.dzhangabylova@enbek.gov.kz
Еділов Бейбіт Болатұлы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-33-42 b.edilov@enbek.gov.kz
  Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау істері басқармасы    
Ниязов Аскар Нурланович Басқарма басшысы 74-38-05  a.niyazov@enbek.gov.kz
Жусупбекова Гульзат Койшибаевна Бас сарапша 74-33-42 gu.zhusupbekova@enbek.gov.kz
Талғарқызы Алуа Сарапшы 74-33-42 a.talgarkyzy@enbek.gov.kz
  Атаулы әлеуметтік көмек басқармасы    
  Басқарма басшысы    
Елеуова Нурсауле Урынбасаровна Бас сарапшы 74-33-51 n.eleuova@enbek.gov.kz
  Ана мен баланы қолдау басқармасы    
Жабагина Галия Мырзабековна Басқарма басшысы 74-33-23 g.zhabagina@enbek.gov.kz
Бабкенова Гульнар Темирхановна Бас сарапшы 74-33-65 g.babkenova@enbek.gov.kz
Мырзабаева Маржан Ерболқызы Сарапшы 74-33-65 m.myrzabaeva@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік қызметтер саясатын дамыту департаменті    
  Департамент директоры 74-32-20  
Джекебаева Гульзада Амантаевна Директордың орынбасары 74-32-74 g.dzhekebaeva@enbek.gov.kz
Қабен Ақырыс Нұрлыбекқызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-32-20 a.kaben@enbek.gov.kz
  Арнаулы әлеуметтік қызметтерді дамыту басқармасы     
Муналбаева Райхан Жалгасбаевна Бас сарапшы 74-33-50 r.munalbaeva@enbek.gov.kz
Айтпаева Айнагуль Сергеевна Сарапшы м.а. 74-38-21 a.aitpaeva@enbek.gov.kz
  Мүгедектігі бар адамдардың істері жөніндегі басқармасы    
Иманғали Ғазиза Әмитқызы Басқарма басшысы 74-32-31 g.imangali@enbek.gov.kz
Абишева Нурзия Назаровна Бас сарапшы 74-33-39 n.abisheva@enbek.gov.kz
Сулейменова Асем Габдолкызы Бас сарапшы 74-33-39 a.nurbekova@enbek.gov.kz
Сапаров Айдар Нұрланұлы Бас сарапшы 74-33-39  
  Медициналық-әлеуметтік сараптаманы жетілдіру басқармасы    
Халденова Айгуль Тулегеновна  Басқарма басшысы 74-33-37 a.haldenova@enbek.gov.kz
Базенова Рымтай Николаевна Бас сарапшы 74-33-18 r.bazenova@enbek.gov.kz
Кемерова Айгуль Ныгметуллаевна Бас сарапшы 74-35-30 ai.kemerova@enbek.gov.kz
  Қоғаммен байланыс департаменті    
Кульшманов Канат Амангельдинович Департамент директоры 74-28-55 k.kulshmanov@enbek.gov.kz
Алшынбаева Уркен Болатовна Бас сарапшы 74-36-08     74-35-00 u.alshinbaeva@enbek.gov.kz
Саттыбаева Жанэль Сейтахметовна Бас сарапшы 74-36-08 zh.sattybaeva@enbek.gov.kz
  Халықаралық ынтымақтастық және интеграция департаменті     
Мустафина Салтанат Женисовна  Департамент директоры 74-36-76 s.mustafina@enbek.gov.kz
вакансия Директордың орынбасары    
  Халықаралық ынтымақтастық басқармасы    
Бекжанов Манас Нуржанович Басқарма басшысы 74-31-32 m.bekzhanov@enbek.gov.kz
Сагизбаев Рустем Раукенулы Сарапшы 74-37-75 r.sagizbaev@enbek.gov.kz
  Еуразиялық интеграция мәселелері жөніндегі басқарма    
Джунусова Аида Сабыровна Басқарма басшысы 74-34-72 a.dzhunusova@enbek.gov.kz
вакансия Бас сарапшы 74-31-44  
Маратқызы Ұлжан Сарапшы  74-31-44 u.maratkyzy@enbek.gov.kz
  Цифрландыру департаменті    
Иралимов Дамир Мирамканович Департамент директоры 74-28-66 d.iralimov@enbek.gov.kz
Әбдіқадыр Нурила Салыбекқызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-87 n.abdikadyr@enbek.gov.kz
  Цифрландыруды дамыту  және ақпараттық жүйелерді интеграциялау басқармасы    
Бөкебаев Азамат Әнуарбекұлы Басқарма басшысы 74-37-70 a.bokebaev@enbek.gov.kz
Бисенов Максат Утенбергенович Бас сарапшы   m.bissenov@enbek.gov.kz
Төлеужан Ернұр Әмірұлы Бас сарапшы 74-96-34 e.toleuzhan@enbek.gov.kz
  Ақпараттық қауіпсіздік басқармасы    
вакансия Бас сарапшы 74-96-34  
  Мемлекеттік қызметтерді талдау және дамыту департаменті    
Галым Усен Аскарович Департамент директоры 74-33-74 u.galym@enbek.gov.kz
  Мемлекеттік қызметтерді мониторингілеу және талдау басқармасы    
Боранбек Бауыржан Күмісбекұлы Басқарма басшысы 74-37-74 b.boranbek@enbek.gov.kz
Вакансия Бас сарапшы 74-37-74  
  Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру  басқармасы    
Меирбеков Мерей Маманбаевич Басқарма басшысы 74-33-74 m.meirbekov@enbek.gov.kz
Копабаев Адильхан Амангельдиевич Бас сарапшы 74-96-35  
  Стратегиялық жоспарлау және талдау департаменті     
Омарова Светлана Бекбалташевна Департамент директоры 74-39-89 s.omarova@enbek.gov.kz
Шаймерденова Асель Уалиевна Директордың орынбасары   a.shaimerdenova@enbek.gov.kz
Қажы Мадина Амандыққызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-90 m.kazhy@enbek.gov.kz
  Стратегиялық жоспарлау басқармасы    
Вакансия Басқарма басшысы    
Елеуова Шынар Аскаровна Бас сарапшы 74-33-60 sh.eleuova@enbek.gov.kz
Сәбит Сәуле Сағитқызы Бас сарапшы 74-33-60 s.sabit@enbek.gov.kz
       
Жансаринова Нургуль Алпысбаевна Басқарма басшысы 74-96-33 n.zhansarinova@enbek.gov.kz
Кабдуллина Айнур Дидаровна Бас сарапшы 74-35-76 a.kabdullina@enbek.gov.kz
Базарбаев Берик Куралбекович Сарапшы 74-35-80 b.bazarbayev@enbek.gov.kz
  Заң қызметі департаменті    
Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич Департамент директоры 74-28-20 e.amirgaliev@enbek.gov.kz
Таурбаева Айнура Александровна  Директордың орынбасары 74-35-86 a.taurbaeva@enbek.gov.kz
  Құқықтық сараптама және талдау басқармасы    
Окасова Балнура Жайлаухановна  Басқарма басшысы 75-01-79 b.okasova@enbek.gov.kz
Құндызбаев Бейбіт Смағұлұлы Бас сарапшы 74-39-77 b.kundyzbaev@enbek.gov.kz
Измайлова Альфина Мансуровна Бас сарапшы 74-39-77 a.izmailova@enbek.gov.kz
Молдахметова Перизат Турсынгалиевна Бас сарапшы 74-32-13          p.moldakhmetova@enbek.gov.kz
  Құқықтық қамсыздандыру және наразылық-талап жұмыстары басқармасы    
Мынбаев Бахытжан Бердалиевич Басқарма басшысы 74-34-86 b.mynbaev@enbek.gov.kz
Бурашев Дамир Кашкимбаевич Сарапшы  74-32-13 d.burashev@enbek.gov.kz
  Қаржы департаменті     
Бокенова Айжан Темирболатовна Департамент директоры 74-29-29 a.bokenova@enbek.gov.kz
Раимбекова Маржан Мухамедрахимовна Директордың орынбасары 74-28-90 m.raimbekova@enbek.gov.kz
Алдонгарова Дамеш Ерланқызы Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-35-48        d.aldongarova@enbek.gov.kz
  Бюджеттік бағдарламалар басқармасы    
Нугуманова Арай Жанатовна Басқарма басшысы 74-35-41   ar.nugumanova@enbek.gov.kz
Алимбаева Альфия Койшибековна Бас сарапшы 74-35-98 a.alimbaeva@enbek.gov.kz
Жансейтов Женис Жанибекович  Бас сарапшы 74-35-97 zh.zhanseitov@enbek.gov.kz
Имашева Гульнар Мухтаровна Сарапшы 74-35-97 g.imasheva@enbek.gov.kz
Сагиндыкова Дина Сериковна Сарапшы 74-35-97 d.sagindykova@enbek.gov.kz
  Бухгалтерлік есеп және жиынтық есептілік басқармасы      
 
Сулейменова Толганай Капсалямовна
Бас есепші 74-28-25 t.suleimenova@enbek.gov.kz
Байкадамова Динара Салаватовна Бас сарапшы 74-38-46 d.baikadamova@enbek.gov.kz
Какимова Меруерт Әділкәкімқызы Сарапшы 74-33-59 m.kakimova@enbek.gov.kz
Нуртаева Назым Абдигалиевна статистик 74-33-59  
  Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасы    
Турлыбекова Динара Бекболатовна  Басқарма басшысы 74-35-95 d.turlybekova@enbek.gov.kz
Нурланов Нурсултан Нурланулы Бас сарапшы 74-39-66 n.nurlanov@enbek.gov.kz
Саркенова Әсел Серікқызы Сарапшы 74-35-95 a.sarkenova@enbek.gov.kz
  Ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс басқармасы    
Сағынова Бақытнұр Рысжанқызы Бас сарапшы 74-33-58 b.sagynova@enbek.gov.kz
Жакупова Айсауле Ораловна Сарапшы 74-33-64 a.zhakupova@enbek.gov.kz
Бекишева Асем Талгатовна статистик 74-33-64 a.bekisheva@enbek.gov.kz
  Кадр қызметі басқармасы    
Жунисова Бахтыкуль Аширбаевна Басқарма басшысының м.а. 74-32-27 b.zhunisova@enbek.gov.kz
Копинова Гульден Жунуспековна Бас сарапшы 74-32-27 g.kopinova@enbek.gov.kz
Мухаметалина Сауле Аманкуловна Сарапшы 74-33-45 s.mukhametalina@enbek.gov.kz
Исмайлова Замира Абдукалиевна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-33-45 z.ismailova@enbek.gov.kz
  Әкімшілік жұмыс департаменті       
Жабатаева Айнур Асилбековна Департамент директоры 74-28-60 a.zhabatayeva@enbek.gov.kz
Серикбаева Айдана Кажимухановна Директордың орынбасары 74-28-41 a.serikbaeva@enbek.gov.kz
Жумабаева Нурайлым Сайлаубековна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-36-04  
  Мемлекеттік тілді дамыту басқармасы      
Усенова Гульжахан Нурасыловна Басқарма басшысы 74-28-36 g.usenova@enbek.gov.kz
Қабыкенқызы Айман Бас сарапшы 74-33-46 a.iskakova@enbek.gov.kz
Бейсен Фариза Серікқызы  Бас сарапшы 74-28-36 f.beisen@enbek.gov.kz
  Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін бақылау жөніндегі басқармасы    
Чикеева Сауле Кенжекановна Басқарма басшысы 74-30-23 s.chikeeva@enbek.gov.kz
Ахметкалиева Назым Кисабековна Бас сарапшы 74-36-03 n.akhmetkalieva@enbek.gov.kz
Сунгубаева Самал Бахиткельдиновна Сарапшы  74-36-79 s.sungubaeva@enbek.gov.kz
  Құжаттамалық қамсыздандыру және бақылау басқармасы     
Тулеубаева Куралай Хаджи-Муратовна Бас сарапшы 74-36-03 k.tuleubaeva@enbek.gov.kz
Абдиева Айнур Меирбековна Сарапшы 74-36-04 a.abdieva@enbek.gov.kz
Жанна  ЕСЭДО маманы 74-33-46 sd_esedo@nitec.kz 
  Материалдық техникалық қамсыздандыру басқармасы      
Турпакбаев Кайсар Турысбекович Басқарма басшысы 74-28-42 k.turpakbaev@enbek.gov.kz
Шкатов Жумабек Ибраевич Бас сарапшы 74-31-29 zh.shkatov@enbek.gov.kz
Әбілдә Дулат Бекболатұлы Бас сарапшы 74-31-45 d.abilda@enbek.gov.kz
Ергалиева Гульзауре Ботахановна Завхоз  74-37-69  
  Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті    
Нургалиев Ербол Жолдаспекович Комитет төрағасы 74-37-57 e.nurgaliev@enbek.gov.kz
Оспанкулов Толеген Капакович Төрағаның орынбасары -  БМЕИ 74-30-80  t.ospankulov@enbek.gov.kz
Райғаниев Ерлан Тельманұлы Төрағаның орынбасары 74-28-50  e.raiganiev@enbek.gov.kz
Садвокасова Дамежан Толеубаевна Төрағаның орынбасары 74-29-59  d.sadvokasova@enbek.gov.kz
Муканов Олжас Нурланович Бас сарапшы  – юрисконсульт 74-35-42  o.mukanov@enbek.gov.kz
Базылбекова Зарина Талғатқызы Комитет төрағасының қабылдау бөлмесі 74-90-91  
Шарифитдинова Арай Бердалиевна Іс-қағаздар жүргізу инспекторы 74-34-40  m.satbaeva@enbek.gov.kz
  Еңбек заңнамасын бақылау басқармасы     
Бейсенбаев Бауыржан Касымханұлы Басқарма басшысы - БМЕИ 74-35-72  b.beisenbaev@enbek.gov.kz
Молдабекова Шолпан Сарбасовна Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-91  sh.moldabekova@enbek.gov.kz
Мурзалина Венера Саматовна Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-91 v.murzalina@enbek.gov.kz
Байсынов Нурбол Жораевич Бас сарапшы – БМЕИ 74-36-33 n.baisynov@enbek.gov.kz
Накипова Асель Хабибовна Сарапшы 74-34-91 a.nakipova@enbek.gov.kz
  Еңбек жағдайларын бақылау және еңбекті қорғау басқармасы     
Дуйсенов Сарсен Ермекович Басқарма басшысы - БМЕИ 74-34-93  s.duisenov@enbek.gov.kz
Рамазанов Рустам Нурумович  Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-93 r.ramazanov@enbek.gov.kz
Оразбеков Шалкар Бакытович Бас сарапшы – БМЕИ 74-34-93 sh.orazbekov@enbek.gov.kz
Толеуғали Сағихан Таңатарұлы Бас сарапшы – БМЕИ 74-36-33  s.toleugali@enbek.gov.kz
Михибаев Ербол Серикович  Сарапшы 74-34-31  e.mikhibaev@enbek.gov.kz
  Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы     
Дәулетханова  Жадыра Дәулетханқызы Басқарма басшысы 74-37-25  zh.dauletkhanova@enbek.gov.kz
Исмагулова Марфуга Ганиматовна Бас сарапшы 74-34-95  m.ismagulova@enbek.gov.kz
Аюпова Амина Каирбековна  Бас сарапшы 74-34-95  a.ayupova@enbek.gov.kz
Сулейменова Гульмира Рашидовна Бас сарапшы 74-34-45 g.suleimenova@enbek.gov.kz
Альжанова Анель Муратовна Бас сарапшы 74-33-41  a.sheneeva@enbek.gov.kz
Сафаров Нурмухамед Султанбекулы Сарапшы 74-37-80  n.safarov@enbek.gov.kz
  Көші-қон процессін мониторингілеу басқармасы     
Айткулов Дастан Аскарович Басқарма басшысы 74-37-26 d.aitkulov@enbek.gov.kz
Касенов Баглан Берикулы Бас сарапшы 74-34-31 b.kasenov@enbek.gov.kz
Суханова Казына Каршыгаевна Бас сарапшы 74-34-92 k.sukhanova@enbek.gov.kz
Шуақбай Жанерке Нұртуғанқызы Бас сарапшы 74-34-91 zh.shuakbai@enbek.gov.kz
  Еңбек көші-қонын мониторингілеу басқармасы     
Манкешова Тоғжан Жалғасқызы Басқарма басшысы 74-37-78 t.mankeshova@mangystau.gov.kz
Байжанова Мийргуль Сериковна Бас сарапшы 74-33-55  m.baizhanova@enbek.gov.kz
Альжан Мади Ислямулы Бас сарапшы 74-37-78 m.alzhan@enbek.gov.kz
Ескараев Берик Адилханович Бас сарапшы 74-37-79  b.eskaraev@enbek.gov.kz
Сахметова Айша Жасулановна Бас сарапшы 74-37-78 ai.sakhmetova@enbek.gov.kz
  Әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша басқармасы    
Орынтаева Гульнар Мукановна Басқарма басшысы 74-37-25  g.oryntaeva@enbek.gov.kz
Нуриденова Лунара Кайратовна Бас сарапшы 74-34-73 l.nuridenova@enbek.gov.kz
Сагитов Талгат Батырбекович Бас сарапшы 74-34-73  ta.sagitov@enbek.gov.kz
Дускалиева Салтанат Тимировна Бас сарапшы 74-34-73  s.duskalieva@enbek.gov.kz
Амиралиева Мейрамкуль Маратқызы Сарапшы 74-28-45 m.amiralieva@enbek.gov.kz
  Медициналық-әлеуметтік сараптама басқармасы    
Омарова Айткуль Батталовна Басқарма басшысы 74-33-02  ai.omarova@enbek.gov.kz
Магзумова Гульжан Бегалимовна Бас сарапшы 74-33-02  g.magzumova@enbek.gov.kz
Ерембаева Анар Айдарбековна Бас сарапшы 74-33-02  an.erembaeva@enbek.gov.kz
Сарсембаева Кумар Жаксликовна Бас сарапшы 74-38-77 k.sarsembaeva@enbek.gov.kz
Кенжебеков Канат Сагинганович  Бас сарапшы 74-38-77  k.kenzhebekov@enbek.gov.kz
Бөлімдер:
26 қараша, 2019 - 11:04 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
ҰБЖ
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші